THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Sunday, November 25, 2018

Pengintegrasian Ilmu Sains & Islam Mengembalikan Kegemilangan Silam
Tamadun awal manusia berkait rapat dengan perkembangan sains di dunia. Segelintir sejarawan berpandangan bahawa perkembangan sains bermula daripada tamadun Yunani. Namun terdapat bukti empirikal yang menunjukkan bahawa permulaan munculnya ilmu sains itu mestilah lebih awal daripada itu. Hal ini merujuk kepada tinggalan peralatan yang digunakan oleh tamadun awal dunia yang menunjukkan terdapat perkembangan ilmu dan kebijaksaan di dalam penciptaan alat bagi memenuhi keperluan kehidupan mereka. Antara tamadun awal yang kita maklum adalah yang hidup di sekitar sungai Nil, Mesopotamia dan kawasan Indus.

Tidak dinafikan bahawa tamadun-tamadun awal ini telah mempunyai pelbagai teknologi dan kepakaran yang dikembangkan seperti teknologi menghasilkan tembikar dan logam. Malah dalam sejarah Islam terdapat kelompok masyarakat yang telah diilhamkan oleh Allah untuk mencipta sesuatu menggunakan teknologi dan kaedah sains. Seperti teknologi menghasilkan logam yang diguna pakai oleh Iskandar Zulkarnain dan juga teknologi dalam pembinaan bahtera besar nabi Nuh.

Di kota Islam Andalusia,  telah berlaku sebuah perkembangan ilmu yang sangat giat. Kota Cordova menjadi pusatnya dan aktiviti penterjemahan galak berkembang. Malah, kitab-kitab sains Islam turut diterjemahkan ke bahasa lain menaikkan nilai ilmu dan sains di Andalusia ke kedudukan yang tinggi. Antara bidang yang dikuasai oleh para saintis Islam di era perkembangan ilmu di Andalusia ialah bidang astronomi, bidang matematik, bidang kimia, bidang perubatan, serta bidang zoologi dan botani.

Kegemilangan ilmu Islam telah melahirkan ramai cendekiawan terbilang seperti Jabir ibn Hayyan (d. 804), Abbas ibn Firnas (d.887), Muhammad al-Khawarizmi, ibn al-Haytham (d. 1040) dan ibn Nafis (d. 1288). Bahkan cendekiawan Islam terdahululah yang merupakan antara pelopor di dalam perkembangan ilmu sains sebelum dicedok oleh barat dalam proses kolonisasi. Seperti yang berlaku di dalam tamadun Islam Andalusia. Akhirnya menatijahkan monopoli kuasa barat terhadap dunia sains dan teknologi.

 Apabila berlaku proses modeniti di Eropah suatu masa dahulu, telah menyebabkan beberapa negara Islam yang sedang membangun turut terpengaruh. Termasuklah negara-negara yang mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam. Kemunculan konsep modeniti ini banyak dikaitkan dengan kebangkitan di dalam bidang sains moden, yang didirikan menggunakan beberapa prinsip di dalamnya. Antaranya ialah prinsip  rasional, sekular dan objektif yang telah menyebabkan modeniti ini menjadi suatu konsep yang universal. Modenisasi melalui alatnya, sains dan teknologi telah berkembang pesat dan mempengaruhi pelbagai aspek di dalam sesebuah negara terutamanya di dalam aspek pemahaman, politik dan ekonomi.

Tonggak kepada era ini adalah sains. Sains dan teknologi digunakan untuk membangunkan pelbagai sektor dan menyebabkan pemahaman terhadapnya berkembang pesat. Malangnya, ianya telah menyebabkan masyarakat yang telah moden melalui perkembangan sains dan teknologi ini berubah dari sudut kefahamannya tentang peranan agama dan kehidupan dan menjadikannya berbeza daripada sebelumnya. Ketaksuban terhadap sains ini telah menyebabkan manusia mula meninggalkan agamanya, misalnya sekularisasi yang berlaku di barat. Sudah tentu ianya memberikan cabaran yang besar kepada masyarakat Islam yang menjalankan proses modenisasi.

Seorang tokoh falsafah dan sejarah sains yang berasal daripada Iran, Seyyed Hossein Nasr telah mengkritik sains moden yang telah berkembang ini. Beliau mengatakan bahawa konsep sains moden adalah berbeza daripada konsep al-ilm yang diajarkan oleh Islam kepada kita melalui para sahabat dan para alim ulama. Yang mana konsep sains moden ini telah terpisah terus daripada konsep ketuhanan. Seorang saintis boleh menjadi saintis yang hebat tanpa mendalami dahulu tentang ilmu ketuhanan. Segala aktiviti saintifik perlu dipisahkan daripada unsur-unsur keagamaan. Ini kerana, banyak teori agama tidak boleh dibuktikan melalui kaedah sains malah banyak yang bertentangan dengan agama. Hasilnya, kajian saintifik yang dilakukan hanya akan ditemui dalam bentuk-bentuk keduniaan semata-mata. Perkara yang berlaku ini telah menyebabkan akhirnya terlahirlah saintis yang bersifat neutral di dalam beragama atau dikenali sebagai atheis.

Sains moden juga telah meminggirkan konsep nilai dan etika yang seharusnya ada dalam diri setiap manusia. Akibatnya, alam menerima ancaman dan pelbagai krisis berlaku hasil daripada sumbangan sains moden, seperti pencemaran udara.

Bagi Nasr, tradisi al-ilm yang diamalkan di dalam tamadun Islam tidak mempunyai ciri-ciri sekular seperti yang berlaku pada era modenisasi. Bahkan ianya seharusnya berlandaskan semangat dan keagamaan. Tidak semua perkara yang berlaku dibuktikan menggunakan akal dan rasional semata-mata. Malah pelbagai kaedah dan metodologi boleh digunakan dalam usaha bagi mendapatkan ilmu tentang sesuatu kejadian. Oleh itu, sains tidak seharusnya lari daripada kaedah al-ilm yang sebenar. Yaitu kaedah yang mempunyai kaitan rapat dengan konsep qudus dan wahyu.

    Tradisi sains dalam Islam adalah bertujuan untuk memenuhi kehendak rohani sesuatu masyarakat. Kemudian barulah dituruti kehendak fizikal mereka. Oleh itu, sains Islam mempunyai tujuan dan matlamat yang lebih tinggi daripada sains moden. Selain itu, sains Islam juga haruslah meneliti sebab dan akibat di dalam kejadian yang berlaku dan berkaitan. Supaya tidak ternafi unsur-unsur ketuhanan di dalam perjalanan alam ini. Para saintis Islam hendaklah mendalami sains moden dengan bersungguh-sungguh dan menanam keimanan yang tinggi bagi memastikan perkembangan sains yang berlaku seiring dengan paradigma Islam.
           
            Pengislaman yang berlaku secara rancak pada akhir abad ke-20 bertujuan untuk membina sebuah model negara yang moden dan berpaksikan kepada Islam. Usaha ini merupakan sebuah penolakan terhadap unsur sekularisasi yang telah dibawa oleh modenisasi barat yang jelas telah memberikan pelbagai kesan negatif terhadap kehidupan beragama dan tradisi masyarakat Islam.

            Namun demikian, tidaklah nilai yang dibawa oleh modenisasi itu ditolak sepenuhnya oleh para cendekiawan Islam. Bahkan pengajaran sains moden telah diperhalusi semula dan usaha pengislaman ilmu sains semakin giat dilakukan.

 Justeru kita dapat melihat kepentingan untuk mendalami ilmu sains dan teknologi sehinggakan Islam meletakkan kedudukannya sebagai ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh suatu kelompok masyarakat. Kedudukannya adalah selepas ilmu fardu ain, yang merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh semua individu muslim. Kedua-dua ilmu ini sifatnya adalah saling melengkapi. Fardu ain tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya fardu kifayah. Dan fardu kifayah tidak akan bermakna tanpa adanya fardu ain. Contohnya, menunaikan solat merupakan fardu ke atas setiap individu muslim. Namun begitu, solat tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya kain yang ditenun bagi menutup aurat pelaksananya.

Allah SWT berfirman di dalam al-Quran:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
“Dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari yang diciptakanNya: benda-benda untuk berteduh, dan Dia menjadikan bagi kamu sebahagian dari gunung-ganang tempat-tempat berlindung; dan Ia juga menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu dari panas dan sejuk, juga pakaian-pakaian yang memelihara kamu semasa berjuang. Demikianlah, Dia menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu berserah diri kepadaNya dan mematuhi perintahNya.” (Surah An-Nahl, Ayat 81)

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
“(Serta Kami wahyukan kepadanya): "Buatlah baju-baju besi yang luas labuh, dan sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki; dan kerjakanlah kamu (wahai Daud dan umatmu) amal-amal yang soleh, sesungguhnya Aku Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan". (Surah Saba', Ayat 11)

Ayat-ayat daripada surah ini membuktikan bahawa teknologi adalah suatu perkara yang dituntut untuk dipelajari dan ianya memberi manfaat yang besar dalam membangunkan negara Islam yang maju. Tidak akan mampu kita melaksanakan Islam dengan sempurna tanpa ada bantuan daripada sains dan teknologi. Apatah lagi di zaman yang moden dan bertamadun sekarang ini.

Oleh itu, hendaklah kita mengambil langkah untuk mengintegrasikan antara sains dan Islam iaitu dengan kita seiringkan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah di dalam pendidikan. Pendidikan integratif yang menggabungkan antara ilmu wahyu dan ilmu akal ini semestinya adalah untuk menjadikan ilmu itu lebih menyeluruh dan merangkumi pelbagai aspek. Justeru, kita akan dapat memupuk penghayatan ilmu, iman dan amal secara berterusan di samping dapat menyemai nilai-nilai murni dalam diri individu.

Hasil daripada pengintegrasian ilmu ini akan melahirkan insan yang salih yang meletakkan Allah sebagai matlamat utama tanpa melupakan tujuan utama kehidupan sebagai hamba dan khalifah di atas muka bumi. Insan yang akan dilahirkan ini juga mempunyai nilai sangat besar dari segi kefahaman tentang dunia dan cara mengendalikannya.

Pendidikan integratif telah menjadi suatu keperluan dalam mempersiapkan generasi muda yang seimbang dari segi akal, rohani dan jasmani. Hal ini bertentangan dengan sistem pendidikan yang bersifat dualistik. Iaitu sebuah kurikulum yang mengasingkan antara pengajaran kerohanian dan pendidikan keagamaan daripada pembelajaan yang melibatkan disiplin akal yang lain, seperti sains dan matematik. Konsep dualisme ini akan memberi kesan terhadap generasi yang lahir daripadanya dan akan muncul dua sifat kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok yang terlalu memberi penekanan terhadap akademik dan perkembangan ilmu tanpa menghiraukan tentang aspek keagamaan. Manakala kelompok yang kedua adalah masyarakat yang mempunyai nilai Islam yang tinggi, namun tidak mampu untuk bersaing seiring perkembangan ilmu dari segi  disiplin akliah.RUJUKAN

  1. Mohd Roslan M Nor. “Kewujudan Sains Dan Teknologi Di Andalusia” 
  2. Mohd Zuhdi M, 2012. “Sumbangan Saintis Islam Dalam Kegemilangan Tamadun Islam”. 
  3. Maisarah, H., 2012. “Respons Pemikir Islam Terhadap Modeniti: Wacana Sains Islam sebagai Kajian Kes di Malaysia”. Tesis PhD tidak diterbitkan, Universiti Malaya. 
  4. Maisarah H,2013. “Respons Pemikir Dunia Melayu Terhadap Modeniti Melalui Wacana Sains Islam”. 
  5. Zuraidah O, 2014. “Pendidikan Integratif Dalam Islam: Kesepaduan Iman, Ilmu Dan Amal”.

Tuesday, September 18, 2018

Guru Lantikan Sekolah Rendah Agama (SRA)


 اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد

Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera 😃

Alhamdulillah syukur ke hadrat Illahi, cikbee sekarang sudah bertukar status. Tetapi, bukannya bertukar status bujang ye 😉

Di fasa kehidupan yang ini, cikbee kenalah mula rajin-rajinkan diri untuk menulis. Lebih-lebih lagi penulisan yang bermanfaat untuk semua. InsyaAllah.

Untuk sharing kita yang sempoi-sempoi ini, sekadar untuk mengisi kekosongan waktu. Cikbee nak share dengan semua pengalaman cikbee bekerja. Dulu sebelum cikbee mula bertugas, cikbee search tips-tips dalam internet tapi kuciwa. Tak banyak sharing yang ada tentang kerja ni. hoho kerja apa la tu ye..

Actually, cikbee kerja sebagai ustazah. Kebiasaan sharing yang ada, jarang cerita berkaitan profesion ustazah ni. 

Alright! 

Selepas habis degree tempoh hari, cikbee bekerja sementara di sebuah sekolah. Sebagai ustazah ganti. Atau nama lain baginya Guru Lantikan Sekolah. Bukanlah ganti guru bersalin ataupun guru sakit, tetapi memang sekolah itu kekurangan guru. 

Sekolah tempat cikbee berkhidmat itu adalah Sekolah Rendah Agama (SRA) di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Kalau JAWI ni, sekolah yang ada di bawahnya ialah Sekolah Rendah Agama (SRA), Sekolah Integrasi Rendah Agama, JAWI (SIRAJ) dan Sekolah Agama KAFA. Sharing cikbee ini berkisar SRA sahaja ye. Sebab cikbee tiada pengalaman untuk sekolah yang lain & sistem nya juga berbeza.

Untuk pengetahuan semua, bagi guru ganti sekolah SRA adalah di bawah sekolah. Sebab itu dinamakan sebagai Guru Lantikan Sekolah. Berbeza dengan guru ganti Sekolah Kebangsaan adalah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)


Macam mana cikbee boleh dapat guru ganti ni? Cikbee dapat melalui sahabat-sahabat cikbee yang beritahu sekolah sekian-sekian ada mencari guru ganti. Sebab lazimnya SRA ni tidak diiklankan kekosongan tu. Hanya dihebahkan macam tu sahaja.

 Boleh telefon sahaja ke sekolah berkenaan untuk bertanya, jika ada rezeki kalian dapatlah panggilan. Selepas dapat panggilan untuk ke sekolah, cikbee datang untuk berjumpa dengan Guru Besar & PK sekolah. 

Tiada interview apa sangat pun seperti interview guru ganti Sekolah Kebangsaan. GB hanya bertanya tentang kesanggupan dan kesudian untuk mengajar di sekolah tersebut. Serta diterangkan serba sedikit tentang jawatan Guru Lantikan Sekolah ini. 

Cikbee datang bawak sijil macam-macam, tapi GB tak tengok pun sijil-sijil. Hanya serahkan resume & salinan kad pengenalan sahaja.

Guru Lantikan Sekolah dibayar elaunnya daripada Bendahari Sekolah mengikut ketetapan daripada JAWI : 
Elaun untuk sehari RM 54
Elaun untuk separuh hari RM 27

Maksud sehari @ separuh hari tu ialah, sesi pembelajaran bagi SRA ada dua sesi. Bagi guru perlu ada di sekolah pada waktu berikut...
sesi pagi - 7.45 am - 11.15 am
sesi petang - 2.30 pm - 5.30 pm

Jadi, jika kalian datang ke sekolah pada kedua-dua sesi dikira sehari. jika kalian datang pada satu sesi sahaja (pagi @ petang) dikira separuh hari. Faham???

Subjek yang diajar di SRA ini subjek-subjek agama yang biasa kita dengar. Contohnya al-Quran, Hadis, Feqah, Akhlak,  Tajwid, Sirah, Tauhid dll. 

Waktu tu cikbee terus diminta masuk mengajar terus. Tapi, cikbee minta izin datang keesokan hari untuk mula mengajar. Sebab belum betul-betul bersedia nak mengajar waktu tu dan nak selesaikan beberapa urusan dahulu.

Macam itu lah kisahnya hari pertama cikbee menjejakkan kaki ke sekolah tersebut. Untuk pengalaman seterusnya, cikbee akan share lain kali ye. 😊

Assalamualaikum..

Wednesday, August 24, 2016

Ini LangkahKU

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah di petang 21 zulkaedah ni, Allah masih memberiku peluang untuk menghirup angin kering ardul kinanah ini. Indahnya percaturan Ilahi pada diri ini dan pada setiap makhluknya. Ini bermakna sudah cukup 2 bulan aku meluangkan masaku di bumi Malaysia. Meskipun sekejap, namun aku bersyukur kerana aku diberi kesempatan untuk pulang menziarahi dan berbakti kepada keluargaku.

Aku bersyukur juga kepada Ilahi kerana aku diberi kesempatan untuk meluangkan masa setahun lagi bagi menimba ilmu di bumi Anbiya' ini. Bumi yang dikatakan gedung ilmu. Bumi para ulamak. Bumi yang pernah menyaksikan jatuh bangunnya peradaban Islam.

Aku pernah berada di persimpangan dahulu. persimpangan yang jika aku memilih jalan yang satu lagi, tentu hidupku tidak sama sekali dengan apa yang aku lalui sekarang. Dan, sekiranya aku dapat kembali ke persimpangan jalan itupun dan memilih untuk memilih jalan itu, semestinya sudah tidak sama seperti dahulu. Gerak langkahku, degup jantungku, helaan nafasku tidak sama seperti 4 tahun yang lalu. Ketikaku di simpang itu. Begitulah istifadah yang dapat aku ambil daripada pembelajaranku dahulu, literature form4, “the road not taken”. 

Ya Allah! Sesungguhnya inilah jalan yang telahku pilih 4 tahun yang lalu. Aku mengharapkan agar diberi kekuatan dan kesempatan untukku mengutip sebanyak banyak mutiara di bumi ini. Aku teringat pesanan seniorku sebelum tangan ini tegar memilih Mesir sebagai pilihan Universitiku di dalam borang permohonan.

1. Tentukan hala tuju kalian berdasarkan maklumat yang tepat dan jitu.

2. Istikhoroh.

3. Setelah peroleh kata putus, siap siaga untuk menempuhnya.


Ketiga-tiga nasihat ini masih perluku ganggam dengan rapi. Setiap kali bangun dari tidur, perlu aku tentukan hala tujuku. Kerna di bumi Mesir ini terlampau banyak pilihan yang boleh aku pilih. Sama ada perkara yang boleh mendatangkan faedah kepadaku, mahupun yang membawa mala petaka kepadaku selaku Tholabul Ilm.

Ya Rabbi, aku memohon Engkau menuntun jalanku ke arah yang terbaik buatku. Sungguh aku tidak nampak mana yang terbaik buat diriku dek kejahilan diriku sendiri. Aku bermohon dan mengharapkan keampunan dariMu atas kekhilafan diri.

Sekali lagi aku bermohon kepada sahabat mahupun diriku yang membaca post ini di masa hadapan, mohon doakan diriku ini sentiasa di atas landasan kebenaran. Dan tidak tergelincir daripada arah yang sebenar. Sungguh aku takut, kerana aku hanyalah seorang hamba biasa. Yang sering terleka.

Sungguh, ini langkahku.

Islamikbee
24 Ogos 2016
6.19 pm (Mesir)

Tasik Qarun, Fayoum Mesir

Thursday, May 5, 2016

A NEW LIFE- Salam pengenalan ^_^

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ


Dengan nama Allah aku bermula dan memulakan sesuatu setiap yang aku inginkan. MasyaAllah, tergerak di hati untuk membuka semula blog yang telah lama bersarang ni. Last post adalah pada awal tahun 2012.. phewww.. dasat... Betapa lamanya aku meninggalkan dunia blog ni, smpai password n id pn x ingat  ^_^"

Bismillah... InsyaAllah azam baru untuk menghidupkan semula blog ni. Aku bukanlah orang yang layak untuk berada di medan dakwah ini. Aku insan yang penuh dosa dan sering melakukan maksiat -semoga Allah mengampunkan dosa hambaNya ini dan membantu aku untuk kekal di dalam perubahan yang baik yang telah aku lakukan- Namun, Allah telah tetapkan bahawa setiap yang beriman harus mengajak orang lain ke arah kebaikan. Apatah lagi diri sendiri kan.. قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Ya Allah hanya engkau sahaja yang mengetahui betapa diri ini lemah. Lemah dengan segala ujian yang datang. Jika bukan kerana rahmat dan kasihMu, pasti sudah aku tersungkur binasa. Begitu banyak dosa yang aku lakukan, tapi Engkau tidak pernah berhenti memberi pertolongan kepada aku. Engkau tidak pernah berpaling daripada aku. Kerna aku tahu, Engkau sentiasa ada di sampingku. Memberi hidayah kepadaku tanpa putus asa, meski setiap kali aku terus mengendahkannya dan terus leka dengan maksiat yang aku lakukan. "MAKA NIKMAT MANA YANG AKAN KAU DUSTAKAN!" Ya Allah, aku takut sekiranya aku ditanya persoalan ini sudah pasti hidupku akan diselubungi penyesalan.

Aku tak mengharapkan segala penulisan yang aku tulis di blog ini dibaca atau di follow oleh sesiapa. Biasalah di zaman moden ini, orang lagi gemar untuk membaca di Facebook, Twitter n Insta. Aku menulis hanya sebagai peringatan buat diriku yang sering leka dan alpa. Sebagai rujukan atau muhasabah ketika aku terlalai dengan dunia.

Untuk post pertama ini -buat julung-julung kalinya- tiada tajuk yang khusus pun. Hanya sekadar kalam pengenalan dari aku buat diriku. Buat diriku yang sedang berada di persimpangan. Semoga aku sentiasa melangkah di jalan yang diredaiNya. Amin. Sekiranya aku ataupun kamu membaca post ini, tolong doakan aku.

Terlalu banyak yang ingin aku kongsikan dan ingin aku ceritakan. InsyaAllah, sekiranya aku diberi kesempatan aku akan menulis di post yang akan datang.

Duhai sahabat..
Sekiranya di satu masa, engkau melihat aku tersilap jalan, tolong betulkan arahku.
Sekiranya di satu saat, engkau melihat aku menangis, tolong tenangkan aku.
Sekiranya di satu hari, engkau melihat aku kecewa, tolong berikan aku harapan.
Sekiranya di satu ketika, engkau melihat aku terleka, tolong ingatkan aku.

Ingatkan aku betapa dunia ini hanya sementara.
Ingatkan aku untuk berharap hanya pada yang Esa.
Ingatkan aku bahawa yang kekal hanya di sisiNya.
Ingatkan aku bahawa Allah sentiasa mencintai diriku..
Dan, aku harus membalas cintaNya.

Kerna sahabat..
Aku pernah terleka.
Aku pernah tersilap langkah.
Aku pernah berharap pada yang binasa.
Aku pernah mencintai selain dariNya.

Sungguh, peritnya penyesalan, beratnya perasaan kecewa itu.

Islamikbee
5 Mei 2016
1.20 pm (Mesir)
Sunday, January 1, 2012

aurat? berdosa ke?

Baru2 ini saya mndpt soalan drpd seorg junior yg prihatin..
soalannya lbih kurg begini,
klau kita ltak gamba orang btul pada profile kita (macam saya),
pastu terbuka sdikit auratnya
sprti gamba di atas uh, kta dkira mndpt dosa jugakah?
sdgkn gamba tu adlh gamba yg bnr??

hmm....
prtama skali nk mnx maaf pd pihak yg tlibat sbb lmbt mnjwb prsoalan nih,
dsebabkn x smpat sbb cam pack skit masa skang nih..
mmndgkn skolah dah nk bukak(mcm kita pulak yg nk g skola),
n nk sahihkn betul2 jwpn ni, sbb xnk bg fahaman yg salah..

ok, 1st skali nk ajak sume tgk blik gamba di atas..
trbukakah auratnya?
klau dperhatikan sbnrnya wanita di atas tu mmakai sarung tgn skincolour..
(ye ke??- wallahua'lam)

slps bertanya2 lbih kurg 5 org ustaz dan ustazah,
maka dapat saya simpulkan di sini...
mltakkan gambar mreka yg terbuka auratnya dikira berdosa
sbb mnjadi tontonan org ramai.. sbb tu kalau nak bergambar msti dlm keadaan
sempurna aurat, sbb boleh datangkn byk fitnh n org yg ltak gambar tu dikira bersubahat..

Namun...

Sekiranya gambar itu dltakkan utk mnaikkn semangat jihad misalnya..
adalah dimaafkan,
eg : gambar wanita yg dibelasah, atau gambar wanita berperang.

Berbalik pada persoalan tadi,
kmbali kpd org yg mltakkn gambar itu, adkh niatnya mltakkn gambar itu
utk mnaikkn smangat jihad ataupun untuk mnaikkn syahwat
org yg mlihat?? Sekiranya org lain yg mlihat aurat wanita itu, ternaik syahwatnya
maka berdosa meletakkannya..
Kebiasaannya, gambar sebegini xkn mnaikkn syahwat.

Jadi, kesimpulannya..
mltakn gambar yg sebegini adlh harus..
Namun demikian, nasihat ustaz tersebut,
sekiranya niat org yg mltakkn gambar itu adlh utk mnaikkn
semangat jihad, lbih baik ltak gambar lain yg lbih mnaikkn semangat bila kita melihatnya..
eg, gambar org pegang senjata ke.. hehe..
(baiklah ustaz..:p)
wallahua'lam...

~Islam itu mudah, jgn kita menyusahkan~

Tuesday, December 27, 2011

RESUME.. hmm..

Sementara tunggu result ni, macam-macam idea muncul tuk isi masa lapang.. Klau x masa akan dibazirkan macamtu je..
teringt lak satu mesej dari sahabat
'Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah drp seorg hamba ialah apabila ia selalu mengerjakan perkara yg x berfaedah. Dan seandainya ada satu shj saat drpd umurnya tlh digunakan pd perkara yg bkn tujuan hidupnya(ibadah), maka layaklah bahawa akn pnjg penyesalannya pd hari kiamat..'
-Imam al-Ghazali-
jadi, terpanggillah utk share satu ilmu yg didapati waktu 'tsangkut' kat SMK Tmn Melawati smntara menunggu kemasukan ke KISAS utk amik STAM.. walaupun waktu tu terpaksa blajar subjek sains(STPM) tp byk gak ilmu yg dpt dimanfaatkan..
smoga bermanfaat...


------------------------------------------------------------------------------------------
NAMACONTACT INFO

ADDRESS
TEL NO
EMAIL

PERSONAL PARTICULAR
AGE
DOB
NATIONALITY
GENDER
STATUS
RACE
RELIGION
IC NO
RESIDENCE

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDU. LEVEL
FIELD OF STUDY

CURRICULAR BACKGROUND

CLUB INVOLVEMENT /POSITION/LEVEL
-
-

PRACTICAL TRAINING HISTORY

COMPANY NAME
POSITION TITLE

COMPUTER SKILL

technical
software programming dll

LANGUAGES

SPOKEN
WRITTEN

HOBBY & INTEREST


REFERENCE


.......................................................................................................................

Bittaufiq wannajah..
smoga harimu bermanfaat..

Saturday, December 24, 2011

Allah rugi ke??

seringkali kita berdalih utk buat kerja2 yg baik..
atau seringkali kita marah bile kite je yg kne buat sesuatu kerja..
sdgkn org lain duk melenggang je..
tapi, kite sedar x..??
sebenarnya sekeliling kita ade Allah yg mmrhti perbuatan kita..
even ade malaikat yg sntiasa catat amalan kita..
xkira buruk ataupun baik..
klau kita buat sesuatu kerja, kita dpt pahala.. tambah pulak klau buat dgn ikhlas msti lg Allah sayang.. btul x??
Klau kita x buat, kita x dpt pape.. dosa pn x dpt..
tp, kita la yg rugi.. Allah bg peluang nk buat baik + nk tambah pahala kita yg xnk..
cube kita perhatikan..
kalau kita x buat apa yg Allah suruh (especially kerja2 dakwah),
adakah Allah rugi..??
Ibarat seorang employee yg xnk buat kerja company dgn bsungguh2,
agak2 sbg seorg employer, apa dia nk buat..??
layan je la anak buah mcm ni.. asal dia buat kerja(yg wajib tu) sudah..
klau dah teruk sgt, buang je.. ganti dgn org lain.. lagi senang..
Macam tu jugak dgn Allah, klau kita xnk sebarkan Islam dgn bersungguh2, atau xnak buat kerja2 dakwah.......
takut2 nanti, Allah tukar kita dgn kaum yg lain. Nak ke kita..??
Persoalannya di sini, Allah yang rugi atau KITA!!